Факти и статистика

Close

    Израел

    332

    Общо членове на Църквата

    0.004% 1-in-26243

    Population vs. Church Members

    4

    Конгрегации

    0 Wards
    4 Branches

    Африка

    Общо членове на Църквата

    Members
    Конгрегации

    621 448

    Members

    2 150

    Конгрегации

    Мисии

    34Мисии

    Центрове за семейна история

    329

    Храмове

    3Храмове

    Азия

    Общо членове на Църквата

    Members
    Конгрегации

    1 206 148

    Members

    2 139

    Конгрегации

    Мисии

    45Мисии

    Центрове за семейна история

    349

    Храмове

    8Храмове

    Европа

    Общо членове на Църквата

    Members
    Конгрегации

    493 970

    Members

    1 382

    Конгрегации

    Мисии

    34Мисии

    Центрове за семейна история

    645

    Храмове

    12Храмове

    Северна Америка

    Общо членове на Църквата

    Members
    Конгрегации

    9 336 465

    Members

    18 071

    Конгрегации

    Мисии

    182Мисии

    Центрове за семейна история

    2 542

    Храмове

    110Храмове

    Океания

    Общо членове на Църквата

    Members
    Конгрегации

    562 341

    Members

    1 253

    Конгрегации

    Мисии

    17Мисии

    Центрове за семейна история

    302

    Храмове

    10Храмове

    Южна Америка

    Общо членове на Църквата

    Members
    Конгрегации

    4 093 363

    Members

    5 541

    Конгрегации

    Мисии

    95Мисии

    Центрове за семейна история

    971

    Храмове

    17Храмове