Съобщения за медиите

Президент Нелсън кани всички да се обединят в пост за прекратяване на вируса COVID-19

Президент Нелсън кани хората по света да постят на 29 март за прекратяване на пандемията COVID-19.

Още временни промени в мисионерската работа

Допълнителни промени във връзка с общата конференция през април 2020 г.

Всички сесии ще бъдат излъчени от малка зала на храмовия площад. Членовете на Първото президентство ще председателстват по време на тези сесии

...

Новини относно това как COVID-19 влияе върху мисионерската служба

Споделянето на Евангелието на Исус Христос остава свещен приоритет за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, дори и при настоящите обстоятелства, свързани с пандемията COVID-19. Продължаваме да следим разпространението на този вирус и влиянието му върху мисионерите по света. Приемаме много сериозно опазването...

Временни промени в храмовото служение по света

На 13 март 2020 г. Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпратиха това писмо до членовете на Църквата по света.

Събранията на членове на Църквата временно се преустановяват по целия свят

Как COVID-19 ще засегне центровете за обучение на мисионери

Големи събирания на членове на Църквата

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли предоставят насоки, свързани с големи събирания на членове на Църквата

Обща конференция, април 2020 г.

По време на тази специална конференция ще отбележим 200-годишнината от Първото видение и Възстановяването на Евангелието на Исус Христос

...

Вирусът COVID-19 и неговото влияние върху светиите от последните дни по света

Църквата взима мерки да ограничи броя на мисионерите в областите, в които вирусът буди особено безпокойство.

...