Съобщения за медиите

Събранията на Църквата в България все още са преустановени до второ нареждане

В настоящия момент всички публични събирания на членове на Църквата в България са все още преустановени до второ нареждане

...

Новият символ на Църквата набляга на централната роля на Спасителя

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има нов символ, който да отразява вярата.

...

Светиите от последните дни взимат участие в световната хуманитарна помощ в борбата срещу COVID-19

Пророкът представя нова прокламация към света: „Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос“

Президент Ръсел М. Нелсън представи прокламация по повод двестагодишнината от Първото видение на Джозеф Смит

По време на общата конференция пророкът обяви осем нови храма

Президент Ръсел М. Нелсън обяви планове за построяване на осем нови храма по света.

Пророкът призовава всички да постят на Разпети петък за избавяне от COVID-19

Президент Нелсън призова всички по света отново да постят и да се молят за избавление от COVID-19

...

Общата конференция тази седмица се очертава да бъде запомняща се

Тази конференция ще бъде гледана електронно и нейната онсовна тема ще бъде Възстановяването

Президент Нелсън кани всички да се обединят в пост за прекратяване на вируса COVID-19

Президент Нелсън кани хората по света да постят на 29 март за прекратяване на пандемията COVID-19.

Още временни промени в мисионерската работа

Допълнителни промени във връзка с общата конференция през април 2020 г.

Всички сесии ще бъдат излъчени от малка зала на храмовия площад. Членовете на Първото президентство ще председателстват по време на тези сесии

...